Edunvalvonta

Työehtosopimus on
edunvalvonnan perusta

Tiedätkö millä ehdoilla teet työsi? Tiedätkö kuka neuvottelee palkasta, työaikakorvauksista, vuosilomasta, sairausajan palkasta ja monista muista työntekijän oikeuksista? PAUn neuvottelema työehtosopimus on tärkein asiakirja, joka määrittelee työpaikallasi noudatettavat palvelussuhteen ehdot, joita työnantaja ei voi alittaa. Tästä syystä se on myös tärkein jäsenetu, joka ei toteudu ilman jäseniä. Posti- ja logistiikka-alan unionilla on oikeus ja velvollisuus valvoa, että sovittua sopimusta noudatetaan työpaikoilla. Käytännössä sopimusrikkomuksiin työpaikoilla puuttuvat työntekijöiden ja toimihenkilöiden valitsemat, jäseniä edustavat luottamusmiehet.

Ay-liike antaa turvaa

Niin kauan kuin on työnantaja ja työntekijä, palkanmaksaja ja palkansaaja, tarvitaan vuoropuhelua. Tätä vuoropuhelua käydään joskus joukkovoimankin avulla. Ilman ammattiyhdistysliikkeen toimintaa työntekijöillä ja toimihenkilöillä ei olisi nykyisiä vapaapäiviä ja vuosilomia, ei työterveydenhuoltoa tai työehtosopimusten tuomaa turvaa palkkauksessa.

Maailma muuttuu koko ajan. Mikä ennen oli itsestään selvää, ei ole sitä tänään. Saavutettuja etuja ei ole. Neuvottelupöytään tuodaan uudestaan ja uudestaan asioita, joista aikaisemmin on jo sovittu. Neuvottelut työnantajajärjestöjen ja ammattiyhdistysliikkeen välillä jatkuvat päivästä ja vuodesta toiseen. Ei ole siis ihme, että ammattiyhdistysliike on säilynyt tarpeellisena työntekijöiden etujärjestönä vuosikymmeniä, yli 100 vuoden ajan.

Suuruus tuo voimaa

Mitä korkeampi järjestäytymisaste alalla on, sen jykevämmin liitto istuu neuvottelupöydässä. Suuruus tuo voimaa neuvotteluissa. Siksi jokaisen työntekijän järjestäytyminen liittoon on tärkeää.

Liiton työehtosopimustavoitteet syntyvät työpaikoilla jäsenten kokemuksista ja ammattiosastojen päätösten kautta. Liiton neuvottelijat vievät asiat neuvottelupöytään. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn pääasiallinen neuvottelukumppani yritysten johdon lisäksi on Palvelualojen työnantajaliitto PALTA ry.

 Tulostettava versio