Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan vahva edunvalvoja

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on Postin henkilöstöä edustava työntekijä - ja toimihenkilöjärjestö. PAUn jäseniä työskentelee myös muissa yrityksissä; OpusCapitassa, Avarn Security Oy:ssä ja Ahvenanmaan Postissa. PAU on noin 30 000 jäsenellään alansa vahva edunvalvoja, joka ajaa jäsentensä taloudellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja. Lue lisää...

OpusCapitassa sovittiin paikallisesti 

21.10.2016. Hallituksen pakkolait korvannut kilpailukykysopimus hyväksyttiin PAUn neuvottelualoille kesäkuussa. Sopimuksen mukaan vuosittaista työaikaa pidennetään ensi vuoden alusta lukien keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta. OpusCapitassa puolet vuosityöajan pidennyksestä käytetään henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen. Lue lisää... 

Antakaa postin kulkea - lähetä kortti päättäjälle  

29.9.2016. #AntakaaPostinKulkea postikorttikampanja on käynnistynyt! Osoita tukesi lakisääteisen 5-päiväisen jakelun ja kirjeen kulkunopeuden puolesta lähettämällä oma postikortti tai kampanjakortti postilakia valmistelevan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenelle. Lue lisää...

PAU: Postilain uudistuksessa yleispalvelu taattava viitenä päivänä viikossa

15.9.2016. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU katsoo, että postilain uudistuksessa olennaista on turvata tasavertaiset ja riittävät postipalvelut kaikille kansalaisille jatkossakin. EU:n postidirektiivin vaatimus keräily- ja jakelutiheyden osalta on selkeä: yleispalvelu tulee taata vähintään viitenä päivänä viikossa. Myös sanomalehtien liittämistä yleispalveluun tulisi harkita. Lue lisää...

Pääkaupunkiseudun jakajat: Postilain kirjain ei täyty

15.9.2016. Pääkaupunkiseudun postinjakajat ovat seuranneet aitiopaikalta postinjakelun jatkuvasti heikkenevää tilaa erityisesti Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Kauniaisissa. PAUn Helsingin osaston mukaan Postilla ei ole varaa menettää enää yhtään asiakasta millään osa-alueella – oli velvoitteita tai ei. Lue lisää…

Uudenmaan varhaisjakelun irtisanomiset todella kovia  

31.8.2016. Uudenmaan varhaisjakelua koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät keskiviikkona 31.8. Neuvotteluiden kohderyhmään kuului 547 henkilöä. Arvion mukaan vakinaisen henkilöstön irtisanomistarve on enintään 232 henkilöä, joista arviolta 94 voidaan hoitaa vapaaehtoisin ratkaisuin (Uusi Polku – hakemukset, myös harkinta-ajalla olevat, eläköitymiset yms.). Neuvottelujen alkaessa arvioitu irtisanomistarve oli 370 henkilöä. Edunvalvojat pitävät irtisanottavien määrää joka tapauksessa todella kovina. Lue lisää...

Päätös: Lakkorikkureita ei tarvinnut perehdyttää 

12.8.2016. Viime syksynä Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU teki järjestöpäätöksen, jonka mukaan Postin työntekijät eivät perehdytä laillista postilakkoa murtamaan palkattua SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n rikkurityövoimaa. Vastavetona työnantaja poisti useilta työpaikoilta työntekijöitä, jotka olivat PAUn päätöksen mukaisesti kieltäytyneet perehdyttämästä vuokratyöntekijöitä vaikka olivatkin valmiita tekemään muun normaalin työnsä. Lisäksi työnantaja pidätti näiltä työntekijöiltä palkan niiltä päiviltä, joina heidät oli poistettu työpaikalta. Lue lisää... 

Jakelupäivien harventaminen uhka

11.8.2016. Postin henkilöstöä edustava Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen muistuttaa, että jakelupäivien vähentämisessä kyse on laskun saapumispäivämäärää suuremmasta ongelmasta. Lue lisää...

Kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset jäsensivuilla 

10.6.2016. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn liittohallitus hyväksyi kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset kolmeen työehtosopimukseen, joita ovat Viestinvälitys- ja logistiikka-alan, Informaatiologistiikka-alan ja Rahankäsittelypalvelut-alan työehtosopimus. Työehtosopimusten neuvottelutulokset löydät kirjautumalla jäsensivuille...

 
Instagram