Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan vahva edunvalvoja

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on Postin henkilöstöä edustava työntekijä - ja toimihenkilöjärjestö. PAUn jäseniä työskentelee myös muissa yrityksissä; OpusCapitassa, Avarn Security Oy:ssä ja Ahvenanmaan Postissa. PAU on noin 30 000 jäsenellään alansa vahva edunvalvoja, joka ajaa jäsentensä taloudellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja. Lue lisää...

Tervetuloa Selkoa sopimuksista -kurssille Lahteen

16.8.2016. Selkoa sopimuksista­ -kurssi järjestetään 24. – 25.9.2016 Lahdessa, Hotelli Cumuluksessa. Kurssia suositellaan ensisijaisesti niille PAUn jäsenille, jotka ovat suorittaneet Tunne liittosi, tiedä oikeutesi -kurssin aiemmin, ja jotka eivät toimi edunvalvojina. Kurssi sopii hyvin myös osaston toimikuntien jäsenille. Viimeinen hakupäivä kurssille on 5.9.2016. Lue lisää…

Päätös: Lakkorikkureita ei tarvinnut perehdyttää 

12.8.2016. Viime syksynä Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU teki järjestöpäätöksen, jonka mukaan Postin työntekijät eivät perehdytä laillista postilakkoa murtamaan palkattua SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n rikkurityövoimaa. Vastavetona työnantaja poisti useilta työpaikoilta työntekijöitä, jotka olivat PAUn päätöksen mukaisesti kieltäytyneet perehdyttämästä vuokratyöntekijöitä vaikka olivatkin valmiita tekemään muun normaalin työnsä. Lisäksi työnantaja pidätti näiltä työntekijöiltä palkan niiltä päiviltä, joina heidät oli poistettu työpaikalta. Lue lisää... 

OpusCapitassa  yt-neuvottelut

11.8.2016. OpusCapita aloitti yhteistoimintaneuvottelut Finance and Accounting Outsourcing -liiketoimintayksikön Suomen toiminnoissa. Ensimmäinen neuvottelu käytiin tiistaina 9.8. Yhteistoimintaneuvotteluiden kohderyhmässä on yhteensä 126 työntekijää Suomessa. Mahdollinen vähennystarve taloudellisin ja tuotannollisin perustein on enimmillään 43 vakituista työsuhdetta Suomessa. Lue lisää jäsensivuilta...

Jakelupäivien harventaminen uhka

11.8.2016. Postin henkilöstöä edustava Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen muistuttaa, että jakelupäivien vähentämisessä kyse on laskun saapumispäivämäärää suuremmasta ongelmasta. Lue lisää...

PAUn rahaston apurahat jaettu

4.8.2016. Kansan Sivistysrahaston hallitus vahvisti kesäkuussa PAUn rahaston apurahan saajat.  Rahastosta jaettiin yhteensä 1 320 euroa. Lisäksi SAK:n Kulttuurirahasto jakoi aiemmin keväällä apurahoja, joita myönnettiin myös kahdelle PAUn jäsenelle. Lue lisää…

Postin Kaakkois-Suomen ylimitoitetuista henkilöstövähennyksistä kärsivät myös asiakkaat

22.6.2016. Posti vähentää Kaakkois-Suomen postinumeroalueilta (45–49 ja 53–56) 86 työntekijää ja osa-aikaistaa seitsemän. Vähennys tarkoittaa käytännössä yli 20 prosenttia työntekijöistä. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn edunvalvojat pelkäävät, että ylimitoitetuista henkilöstövähennyksistä työntekijöiden lisäksi kärsivät myös asiakkaat. Henkilöstövähennysten myötä Postista häviää valtava määrä kokemusta, ammattitaitoa ja osaamista. Lue lisää...

Kuljetusalan hätähuuto: epäterve kilpailu kuriin kuljetusalalla!- allekirjoita kansalaisaloite osoitteessa www.fairtransporteurope.fi  

16.6.2016. Suomalaista kuljetusalaa on röykytetty viime aikoina oikein olan takaa. Viime viikolla eduskunta äänesti käytännössä kuljetusalan lähetettyjen työntekijöiden lainsäädännön ulkopuolelle ja kohtalon päivät ovat käsillä myös kabotaasikuljetusten kansallisten määräysten osalta. Kabotaasilla tarkoitetaan maan sisäisiä tilapäisiä kuljetuksia toisen EU-maan rekisterissä olevilla ajoneuvoilla. Lue lisää...

Kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset jäsensivuilla 

10.6.2016. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn liittohallitus hyväksyi kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset kolmeen työehtosopimukseen, joita ovat Viestinvälitys- ja logistiikka-alan, Informaatiologistiikka-alan ja Rahankäsittelypalvelut-alan työehtosopimus. Työehtosopimusten neuvottelutulokset löydät kirjautumalla jäsensivuille...

Yt-uutinen kova isku Uudenmaan sanomalehden varhaisjakelun koko henkilökunnalle 

8.6.2016. Posti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Uudenmaan varhaisjakelussa, kun Postin hoitama sanomalehtien varhaisjakelu päättyy osassa Uuttamaata. Helsingin Sanomat kertoo verkkosivuillaan Sanoman irtisanoneen osassa Uuttamaata nykyisen varhaisjakelusopimuksen Postin kanssa. Posti arvioi henkilöstön vähentämistarpeeksi enintään 370 henkilöä. Lue lisää...

SAK totesi Kiky-kattavuuden ehdollisesti

3.6.2016. Suomen suurimman palkansaajakeskusjärjestön SAK:n hallitus on todennut kiky-neuvottelutulosten kattavuuden ehdollisesti riittäväksi. PAU tiedottaa omalta osaltaan neuvottelutuloksesta tarkemmin, kun kilpailukykysopimuksen katsotaan syntyneen. SAK:n tiedote luettavissa täällä…

Työtuomioistuimessa voitto rahankäsittelypalvelut-alalla 

30.5.2016. Työtuomioistuin vahvisti Rahankäsittelypalvelut-alalla taloudellisista tai tuotannollisista syistä osa-aikaistettujen oikeuden pekkasvapaisiin. Lue lisää...

Viestinvälitys- ja logistiikka-alalle neuvottelutulos

30.5.2016. Palvelualojen työnantajat Palta sekä Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ovat saavuttaneet kilpailukykysopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen viestinvälitys- ja logistiikka-alalle. Neuvottelutuloksen mukaan työaikaa pidennetään 24 tunnilla vuodessa ensisijaisesti paikallisesti sovittavin tavoin ja toissijaisesti työaikamuodosta riippuen mm. viikoittaista työaikaa lisäämällä, tasoitusjakson työaikaa pidentämällä ja työajan lyhennystä vähentämällä. Neuvottelutulos menee vielä molempien osapuolten hallintojen hyväksyttäväksi. Sopimuksen piirissä on 16500 työntekijää. Lue lisää...

PAUn vuokratyöopas

27.5.2016. PAU on laatinut vuokratyöoppaat jakelu-, käsittely- ja varastotyöntekijöille. Oppaista löydät tärkeää tietoa työehdoista ja omista oikeuksista.  Liiton jäseneksi kannattaa liittyä. Näin turvaat työsuhteesi ehdot ja edunvalvonnan. Lue lisää...

Kilpailukykysopimuksen neuvottelutilanne PAUn sopimusaloilla  

26.5.2016. Käynnissä olevat neuvottelut PAUn sopimusalalla neuvoteltavista työehtosopimuksista ovat tähän mennessä edenneet maltillisesti, kun toukokuuta on jäljellä tasan viikko. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan neuvotteluja on käyty nyt huhtikuun puolesta välistä alkaen. Informaatiologistiikka-alan ja Rahankäsittelypalveluiden neuvotteluita on käyty toukokuun ajan. Lue lisää jäsensivuilta...

Ideologinen kilpailu vaarantaa postipalvelut

13.5.2016. Eduskunta päätti tällä viikolla hallituspuolueiden äänin luopua käytännössä kokonaan Postin kilpailijoiden toimilupaehdoista. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn liittovaltuusto pitää postilain kokonaisuudistusta merkittävänä uhkana postipalveluille. Myös valtion omistajapolitiikan uusissa linjauksissa on riskinsä. Lue lisää...

PAUn ja postilaisten historiaa kuvina

11.5.2016. Suomen Postiyhdistys perustettiin Helsingissä vuonna 1894 ja Postiljooniyhdistys Tampereella vuonna 1906. Reitti-lehti pyysi jäseniä kaivamaan arkistoja ja lähettämään kuvia työuransa varrelta. Osa kuvista on esillä muutaman päivän ajan Tampereen museokeskus Vapriikissa, jossa PAUn valtuusto kokoontuu juhlakokoukseen 12.-13.5. Kuvakokoelmaan 110-vuoden ajalta voit tutustua tästä linkistä...

 
Instagram