Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan vahva edunvalvoja

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on Postin henkilöstöä edustava työntekijä - ja toimihenkilöjärjestö. PAUn jäseniä työskentelee myös muissa yrityksissä; OpusCapitassa, G4S Cash Solutions Oy:ssä ja Ahvenanmaan Postissa, Posten Ålandissa. PAU on yli 30 000 jäsenellään alansa vahva edunvalvoja, joka ajaa jäsentensä taloudellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja. Lue lisää...

Viestinvälitys- ja logistiikka-alalle neuvottelutulos

30.5.2016. Palvelualojen työnantajat Palta sekä Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ovat saavuttaneet kilpailukykysopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen viestinvälitys- ja logistiikka-alalle. Neuvottelutuloksen mukaan työaikaa pidennetään 24 tunnilla vuodessa ensisijaisesti paikallisesti sovittavin tavoin ja toissijaisesti työaikamuodosta riippuen mm. viikoittaista työaikaa lisäämällä, tasoitusjakson työaikaa pidentämällä ja työajan lyhennystä vähentämällä. Neuvottelutulos menee vielä molempien osapuolten hallintojen hyväksyttäväksi. Sopimuksen piirissä on 16500 työntekijää. Lue lisää...

PAUn vuokratyöopas

27.5.2016. PAU on laatinut vuokratyöoppaat jakelu-, käsittely- ja varastotyöntekijöille. Oppaista löydät tärkeää tietoa työehdoista ja omista oikeuksista.  Liiton jäseneksi kannattaa liittyä. Näin turvaat työsuhteesi ehdot ja edunvalvonnan. Lue lisää...

Kilpailukykysopimuksen neuvottelutilanne PAUn sopimusaloilla  

26.5.2016. Käynnissä olevat neuvottelut PAUn sopimusalalla neuvoteltavista työehtosopimuksista ovat tähän mennessä edenneet maltillisesti, kun toukokuuta on jäljellä tasan viikko. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan neuvotteluja on käyty nyt huhtikuun puolesta välistä alkaen. Informaatiologistiikka-alan ja Rahankäsittelypalveluiden neuvotteluita on käyty toukokuun ajan. Lue lisää jäsensivuilta...

Ideologinen kilpailu vaarantaa postipalvelut

13.5.2016. Eduskunta päätti tällä viikolla hallituspuolueiden äänin luopua käytännössä kokonaan Postin kilpailijoiden toimilupaehdoista. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn liittovaltuusto pitää postilain kokonaisuudistusta merkittävänä uhkana postipalveluille. Myös valtion omistajapolitiikan uusissa linjauksissa on riskinsä. Lue lisää...

PAUn ja postilaisten historiaa kuvina

11.5.2016. Suomen Postiyhdistys perustettiin Helsingissä vuonna 1894 ja Postiljooniyhdistys Tampereella vuonna 1906. Reitti-lehti pyysi jäseniä kaivamaan arkistoja ja lähettämään kuvia työuransa varrelta. Osa kuvista on esillä muutaman päivän ajan Tampereen museokeskus Vapriikissa, jossa PAUn valtuusto kokoontuu juhlakokoukseen 12.-13.5. Kuvakokoelmaan 110-vuoden ajalta voit tutustua tästä linkistä...

Toimihenkilöiden työpaikkakäsitteestä sovinto

28.4.2016. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja Palvelualojen työantajat PALTA ry ovat päässeet sopuun toimihenkilöitä koskevasta työpaikkakäsitteestä. Työnantaja sitoutuu aiemmasta tulkinnastaan poiketen noudattamaan Viestinvälitys- ja logistiikka-alan tes:n 3§, 4. mom. seuraavasti. Lue lisää jäsensivuilta...

Helsingin Sanomilla uusi pilottikokeilu Karkkilassa 

26.4.2016. Helsingin Sanomat tiedotti eilen 25.4.16 aloittavansa uuden sanomalehdenjakelua koskevan pilottikokeilun Karkkilassa alkaen 1.6.16. Tällä hetkellä Karkkilassa työskentelee kymmenkunta postin työntekijää. Tiedotteessaan HS toteaa jakelukustannuksen olevan nousussa ja haluavansa tutkia uusia jakelun rakenteita keventäviä vaihtoehtoja. HS toivoo löytävänsä vastaukset tarjoamalla jakelua itsenäisille jakajille tai yrityksille. Lue lisää jäsensivuilta...

Postin suuret muutokset perusjakelussa -  huomioi nämä asiat!

26.4.2016. Posti on käynnistänyt toimenpiteitä jakelutapamuutoksesta, jossa se on ilmoittanut perusjakelun jatkuvan illalla klo 18:aan asti. Samalla se lisää pelkkää jakelua sisältävien työvuorojen määrää. Posti ottaa uudet työvuorot käyttöön viikolla 17. Muutokset pohjautuvat kevään aikana käytyihin yt-neuvotteluihin. Tässä tiedotteessa muistutetaan ajankohtaisista ja tärkeistä asioista. Lue lisää jäsensivuilta…

Vuosilomalaki muuttui – heikennykset eivät vaikuta kaikkiin työntekijöihin

26.4.2016. Työntekijän näkökulmasta vuosilomiin tuli heikennyksiä 1.4.2016. Osa työntekijöistä voi kuitenkin huokaista helpotuksesta, koska heikennykset eivät vaikuta kaikkien työntekijöiden vuosilomiin. Vuosilomalain muutos ei nimittäin vaikuta voimassa oleviin työehtosopimuksiin. Mikäli työehtosopimuksessa on sovittu vuosilomalakia paremmista määräyksistä, työehtosopimusmääräyksiä sovelletaan lain muutoksesta huolimatta. Lue lisää jäsensivuilta...

SAK päivittäisi perhevapaat muuttuneeseen työelämään

22.4.2016. SAK uudistaisi perhevapaajärjestelmän sopimaan nykyiseen silpputyöelämään. Kannustinloukkuja purkava SAK:n perhevapaamalli ei sakota työskentelypäivistä vaan siirtää päivät käytettäväksi myöhemmin. Etuuksia voi käyttää pitkänä vapaana, yksittäisinä päivinä, pätkänä, lomittain ja puolitettuina. Lue lisää…

SAK jakoi 17 000 euroa kulttuuriharrastuksiin 

13.4.2016. SAK:n kulttuurirahaston hoitokunta on valinnut vuoden 2016 kulttuuriapurahojen saajat. PAUsta apurahan saivat Joni Feldt 800 euroa The Handshake-bändin toisen pitkäsoittoalbumin julkaisuun ja Timo Luukkanen 500 euroa valokuvausvälineistön hankintaan. Lue lisää…

Posti pyrkii osa-aikaistamaan työrajoitteisia

22.3.2016. Posti on käynnistänyt toimenpiteet työrajoitteisten henkilöiden työsopimusten muuttamiseksi osa-aikaisiksi. Työnantaja voi osa-aikaistaa työntekijän vain, jos se perustuu taloudellisiin ja tuotannollisiin perusteisiin yt-neuvotteluiden lopputuloksena tai jos siitä yhdessä sovit työnantajasi kanssa. Lue lisää jäsensivuilta...

Työnantajien perustama ammattiliitto tyrmättiin korkeimmassa oikeudessa  

22.3.2016. Korkein oikeus päätti perjantaina, että se ei myönnä valituslupaa Helsingin Jakelu-Expertille mainosjakajia koskevassa palkkakiistassa. Helsingin hovioikeus päätti viime kesänä, että Suomen Mainosjakajien Etujärjestö SME ry:tä ei voida pitää valtakunnallisena työntekijöiden yhdistyksenä, joka voisi edustaa työntekijöitä ja solmia pätevästi työehtosopimuksia. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU pitää päätöstä historiallisena. Lue lisää…

 




Instagram