Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan vahva edunvalvoja

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on Postin henkilöstöä edustava työntekijä - ja toimihenkilöjärjestö. PAUn jäseniä työskentelee myös muissa yrityksissä; OpusCapitassa, Avarn Security Oy:ssä ja Ahvenanmaan Postissa. PAU on noin 30 000 jäsenellään alansa vahva edunvalvoja, joka ajaa jäsentensä taloudellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja. Lue lisää...

Mainosjakajien tilaisuus tänään Lohjalla  

27.3.2017. PAU järjestää tänään maanantaina 27.3. Lohjalla infotilaisuuden mainos- ja ilmaislehtien jakajille. Tilaisuudessa kerrotaan mainosjakajien oikeuksista ja palkkauksen perusteista. Kaksi saman sisältöistä tilaisuutta pidetään Lohjan kaupunginkirjaston Järnefelt-Salissa osoitteessa Karstuntie 3, klo 15.00 ja 17.30. Tarjolla kahvia, teetä ja pientä purtavaa. Tervetuloa!

Vuosityöajan lyhennyksen pitämisestä sopiminen  

3.3.2017. Joustovapaa vuoden 2016 vuosityöajan lyhennyksen perusteella on annettava ja vapaana pidettävä vuoden 2017 aikana. Vapaan ajankohdasta on sovittava 30.3. mennessä. Vuosityöajan lyhennyksen piiriin kuuluu kokoaikainen ja osa-aikainen työntekijä, joka työskentelee 38 tunnin 15 minuutin viikkotyöaikamuodon piirissä, ja joka ei ole ns. pitkän vuosiloman (45 pv) piirissä. Lue lisää jäsensivuilta...

Postilain uudistus hidastaa jakelua ja hävittää työpaikkoja 

11.2.2017. Hallituksen esitys uudeksi postilaiksi on esillä Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn talvipäivillä viikonloppuna Tahkolla. PAUn mukaan hallituksen esitys postilain muuttamiseksi hidastaisi postin kulkua merkittävästi. Lisäksi jakelupäivien karsiminen ja pakkokilpailutus hävittäisi Postista nopeasti 2500–3000 työpaikkaa. PAUn mielestä eduskunnan ei pitäisi missään nimessä hyväksyä hallituksen esitystä. Lue lisää...

Kilpailukykysopimuksesta kysyttyjä kysymyksiä

9.2.2017. Kilpailukykysopimuksen mukaan Viestinvälitys- ja logistiikka-alalla vuosittaista työaikaa pidennetään 1.1.2017 lukien keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidennyksellä ei saa olla vaikutusta lomapalkkaan, sairausajan palkkaan tai muihin vastaaviin etuihin.  Työajan pidennyksen tunneilta maksetaan haittatyökorvaukset työehtosopimuksen mukaisesti. Pääluottamusmies voi sopia kikyn toteuttamisesta paikallisesti. Lue vastaukset kikystä kysyttyihin kysymyksiin jäsensivuilta...

Posti vähentää väkeä taas liikaa  

25.1.2017. Posti ilmoitti tänään käynnistävänsä hallinnollisia tehtäviä koskevat yt-neuvottelut. Pääluottamusmies Mirja Sandbergin mukaan toimihenkilöt ovat joutuneet viime vuosina työssään liian lujille. Jokainen irtisanominen on liikaa. Lue lisää...

Mainosjakajille tulisi maksaa oikeaa palkkaa  

25.1.2017. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta päätti viime marraskuussa (14.11.2016), ettei Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistyksen ja Suomen Mainosjakajien Etujärjestö SME ry:n sopimaa osoitteettomien lähetysten erillisjakelua koskevaa työehtosopimusta voida vahvistaa yleissitovaksi. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU järjestää Turussa torstaina 26.1. kaksi tilaisuutta alueen mainosjakajille. Lue lisää...

Koeajasta ja määräaikaisista työsopimuksista virheellistä tietoa  

7.1.2017. Postin HR Palvelut antoi vuoden vaihteessa tiedotteen työsopimuslain muutoksista. Tiedotteessa kerrottiin muun muassa koeajan pidentymisestä kuuteen kuukauteen ja pitkäaikaistyöttömien perusteettomista määräaikaisista työsopimuksista.  Työsopimuslain muutokset eivät kuitenkaan ole ns. ”pakkolakeja” eli ne eivät syrjäytä TES:n määräyksiä. Lue lisää kirjautumalla jäsensivuille…

PAUn lausunto postilain uudistamiseen  

7.12.2016. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU katsoo, että postilain uudistuksessa olennaista on turvata tasavertaiset ja riittävät postipalvelut kaikille kansalaisille jatkossakin. Postidirektiivin vaatimus keräily- ja jakelutiheyden osalta on selkeä: yleispalvelu tulee taata vähintään viitenä päivänä viikossa. PAU ei näe, että Suomella olisi perustetta poiketa direktiivin edellyttämästä keräily- ja jakelutiheydestä nykyistä laajemmin. Lue lisää...

 
Instagram