Viestintä

Viestinnän lähtökohtana jäsenet

PAUn viestintä on yhteisten tavoitteiden toteuttamista, perustoimintojen tukemista, jäsenten kiinnittämistä, profilointia, sisäistä ja ulkoista viestintää. Liiton viestinnän lähtökohtana on jäsen ja se tukee kaikilla tasoilla koko organisaation tavoitteita, päämääriä ja vuorovaikutteisuuden lisäämistä.

Reitti-lehti on PAUn jäsenlehti ja äänenkannattaja. Lukija pääsee sukeltamaan Reitin sivuilla paulaisten työhön ja elämään. Reitti ottaa kantaa, tiedottaa työehdoista, yhteiskunnallisista asioista ja työelämän muutoksista. Lehden sivuilla kerrotaan myös PAUn jäseneduista. Lukijoiden kommentit ja omat kirjoitukset ovat lehteen tervetulleita.

Reitti ilmestyy 10 kertaa vuodessa. Lehden painosmäärä on 22 500 kpl. Reitti-lehteen voi tutustua täällä.

 Tulostettava versio