Finlands Post- och logistikunion PAU

En stark intressebevakare inom kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen

Post- och logistikunion PAU rf är den största arbetstagarorganisationen inom Posti. Medlemmar i PAU arbetar även inom andra företag Avarn Security Oy och Åland Post. PAU utgör med sina cirka 28 000 medlemmar en stark intressebevakare som driver sina medlemmars ekonomiska, yrkesmässiga och sociala intressen.

 Tulostettava versio