Nuoret

Tervetuloa mukaan!

PAUn nuorisotoiminnan tarkoituksena on saada nuoret tiedostamaan omat oikeutensa ja velvollisuutensa työelämässä. Liian usein tilanne on se, etteivät nuoret tiedä kuinka paljon heille kuuluisi maksaa tehdystä työstä palkkaa, mikä työehtosopimus on ja mitä se pitää sisällään. Toinen nuorisotoiminnan tehtävä ja tarkoitus on tehdä nuorille tutuksi ammattiosaston ja ammattiliiton toimintaa. Miksi on hyvä kuulua liittoon ja mikä on ammattiliiton tehtävä ja tarkoitus? Miten voin viedä hyviä ideoita eteenpäin ja miten voin vaikuttaa ammattiosastoni toimintaan?

Nuorisotoimintaa ammattiosastoissa

Nuorisotoiminnan tärkeänä tehtävänä on myös aktivoida nuorta, hänen niin halutessaan, toimimaan ammattiosastossa ja työpaikan edunvalvontatehtävissä. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUssa nuorisotoimintaa järjestetään ammattiosastojen yhteydessä toimivien nuorisojaostojen kautta. Nuorisojaoston vetäjänä toimii ammattiosaston valitsema nuorisovastaava. Mikäli ammattiosaston yhteydessä ei ole toimivaa nuorisojaostoa, ammattiosaston toimikunnan tehtävänä on huolehtia nuorten jäsenten tiedonsaannista ja koulutuksesta.

Tytöt Voutilasta ovat iloisia Itellalaisia, duuni on nastaa jne..
 Tulostettava versio