Edunvalvonta

Mainosjakaja, ethän polje omia etujasi?

 

Kenen puoleen käännyt, kun sinulle tulee ongelmia työnantajasi kanssa? Saatko äänesi kuuluviin yksin vai tallotaanko sinun yli vahvemman oikeudella? Onneksi sinun ei tarvitse taistella yksin tuulimyllyjä vastaan sillä vanha sanonta ”joukossa on voimaa” pitää edelleen paikkansa. Ammattiliitot ovat vuosien saatossa saavuttaneet joukkovoimalla mm. työehtoja, irtianomissuojaa ja työturvallisuutta parantavia lakeja ja säännöksiä. Paljon on saavutettu yleisellä tasolla, mutta paljon on vielä saavutettavaa yksittäisten työntekijöiden työsuhteen ehtojen parantamiseksi.

Järjestäytymällä voimme yhdessä saavuttaa enemmän!

Järjestäytyminen todellakin kannattaa, sillä liittoon kuuluvat työntekijät saavat tutkitusti noin 30 % parempaa palkkaa kuin järjestäytymättömät työntekijät? Tiesitkö, että myös sillä on väliä mihin liittoon kuulut? Vaikka työntekijäliiton varsinainen tarkoitus on työntekijöiden etujen valvominen, eivät kaikki liitot toimi PAUn mielestä tämän tarkoituksen mukaisesti, vaan tietyillä liitoilla päätöksenteon on voitu katsoa olevan työnantajatahon vaikutuksen alaista. Tällaisesta liitosta on kyse esimerkiksi puhuttaessa Suomen mainosjakajien etujärjestö SME ry:stä, jonka ei ole voitu katsoa edustavan aidosti ja uskottavalla tavalla työntekijöitä. (HelHO:2015:9

Varmistaaksesi oikeuksiesi toteutumisen ja parhaan mahdollisen avun ongelmatilanteissa kannattaa sinun liittyä sellaiseen työntekijäjärjestöön, joka tunnetusti ja aidosti valvoo sinun oikeuksiasi. PAU on aito työntekijäjärjestö, joka ajaa puhtaasti työntekijän oikeuksia ja etua. PAUn edunvalvojat eivät toimi työnantajan valvonnan tai vaikutusvallan alla.

Palkkasaatavavaatimus

PAUn jäsenenä sinulla on mahdollisuus saada loistavien jäsenetujen lisäksi se palkka, joka sinulle kuuluu. PAU on neuvotellut mainosjakajia koskevan työehtosopimuksen palkkaliitteen, jonka palkkausperusteet ovat reilummat kuin kilpailevan SME ry:n työehtosopimuksen palkkausperusteet. Mikäli kuitenkin palkkasi on maksettu SME ry:n palkkaliitteen perusteella, on sinulla mahdollisuus vaatia työnantajaltasi SME ry:n työehtosopimuksen mukaisesti maksetun ja PAUn työehtosopimuksen mukaisen palkan erotusta.

Liity PAUn jäseneksi täällä.

Lisää palkkasaatavailmoituksen tekemisestä PAUn jäsensivuilta

Katso lisää jäseneduista täältä.

Päivitetty 20.12.2016

Työnantajien perustama ammattiliitto tyrmättiin korkeimmassa oikeudessa

 

Korkein oikeus päätti perjantaina, että se ei myönnä valituslupaa Helsingin Jakelu-Expertille mainosjakajia koskevassa palkkakiistassa. Helsingin hovioikeus päätti viime kesänä, että Suomen Mainosjakajien Etujärjestö SME ry:tä ei voida pitää valtakunnallisena työntekijöiden yhdistyksenä, joka voisi edustaa työntekijöitä ja solmia pätevästi työehtosopimuksia. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU pitää päätöstä historiallisena.  

Korkeimman oikeuden päätös merkitsee käytännössä sitä, että kuusi ja puoli vuotta kestänyt mainosjakajien palkka- ja työehtokiista on päättynyt. Koskaan aiemmin Suomessa ei ole viety oikeusprosessia loppuun asti siitä, voivatko työnantajan edustajat perustaa alalle ammattiliiton ja neuvotella itselleen yleissitovaa työehtosopimusta edullisemmat työehdot.  

PAUn näkemyksen mukaan lainvoiman saaneen hovioikeuden päätöksen perusteella jakeluyhtiöillä ei ole oikeutta soveltaa työsuhteissa SME ry:n työehtosopimusta. Mainosjakajien työsuhteissa tulee noudattaa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan yleissitovaa työehtosopimusta.  

Edunvalvontaa ilman edunvalvojia 

Suomen Mainosjakajien Etujärjestö SME ry:n perustivat lokakuussa 2009 Jakelujuniorit Oy:n entinen varatoimitusjohtaja, viestintäkonserni Janton Oy:n tutkimusassistentti ja Jakelujunioreiden jakelunvalvoja. Yhdistyksellä ei ole yhtään luottamusmiestä tai muuta edunvalvojaa. 

Yhdistys perustettiin noin kuukausi sen jälkeen, kun Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn toimesta vietiin ensimmäinen mainosjakajan palkkavaade käräjäoikeuteen vuonna 2009.

SME neuvotteli alalle samanaikaisesti perustetun työnantajayhdistys SKE (Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys) ry:n kanssa pikavauhdilla mainosjakajia koskevan työehtosopimuksen. Sopimuksella vahvistettiin alalle heikko palkkaus. Käytännössä jakajien tuntipalkaksi alhaisimmillaan on muodostunut noin 2-3 euroa tunnilta. 

Tuhansien eurojen palkkasaatavat  

Viime vuosina useille mainosjakajille on maksettu tuhansien eurojen palkkasaatavia korkoineen. Viimeksi Itä-Suomen hovioikeus vahvisti helmikuussa käräjäoikeuden tuomion, jonka mukaan kuopiolainen Suoralähetys Oy velvoitetaan maksamaan yhtiön mainosjakajalle palkkasaatavia viivästyskorkoineen lähes 24 000 euroa. 

Lisätietoja:  

Puheenjohtaja Heidi Nieminen, puh. 050 340 3217 

Aiheesta muualla: http://www.kasanenvuorinen.fi/index.php/ajankohtaista-tyooikeudesta/KKO1603-800

Päivitetty 22.3.2016

Turku-Palvelu Oy hävisi myös hovissa

  

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi syyskuussa 2014 Turku-Palvelu Oy:n maksamaan palkkasaatavia ja lomakorvauksia yhtiön kahdelle mainosjakajalle yhteensä 22 874 euroa. Yhtiö velvoitettiin maksamaan myös saatavien viivästyskorot ja oikeudenkäyntikulut. Hovioikeus vahvisti käräjäoikeuden tuomion elokuussa kirjallisen aineiston perusteella eli ilman pääkäsittelyä.

Mainosjakajien palkkasaatavat koskivat joulukuun 2009 edeltävää aikaa. Tuolloin alalle solmittiin PAUn tulkinnan mukaan keltainen työehtosopimus, joka ei tosiasiallisesti edusta työntekijöitä. Merkillepantavaa hovioikeuden vahvistamassa ratkaisussa oli myös se, että toisen jakajan kanne ei ollut vanhentunut, vaikka palkkasaatavaa koskevaa kannetta ei nostettu kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Oikeuden mielestä vaaditut saatavat perustuivat kuitenkin tulkinnanvaraiseen työehtosopimusmääräykseen, jonka vuoksi kahden vuoden kanneaikaa ei tarvinnut soveltaa.

Hovioikeuden mukaan yleissitovaan työehtosopimukseen perustuvan saatavan vaatiminen ei ole yksittäisen työntekijän osalta kunnianvastaista ja arvotonta, toisin kuin Turku-Palvelu todistelussaan väitti. Myöskään sillä seikalla, että alalla ei makseta tessin mukaisia palkkoja, ei voi perustella yleissitovan työehtosopimuksen soveltamatta jättämistä. Hovioikeus ei myöskään löytänyt perusteita sovitella työsuhteen ehtoa ja yhtyi myös kohtuullisuusarvioinnin osalta käräjäoikeuden tuomioon.

Päivitetty 9.9.2015

Mainosjakeluyhtiö hakee valituslupaa korkeimmalta oikeudelta

 

Helsingin Jakelu-Expert Oy on hakenut mainosjakajia koskevassa työehtokiistassa valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Valituslupa-asioiden keskimääräinen käsittelyaika on noin 5-8 kuukautta, jonka aikana tiedetään myönnetäänkö valituslupa vai ei. Mikäli valituslupa myönnetään, kestänee asian ratkaiseminen vielä 1-1½ vuotta. Mainosjakajien kannattaa jakeluyhtiön valituksesta huolimatta tehdä työnantajilleen palkkavaateita vanhenemisen estämiseksi. Lisätietoja PAUn jäsensivuilta.

Palkkasaatavailmoitukset  mainosjakeluyhtiöille kannattaa tehdä nyt

 

Helsingin hovioikeus vahvisti tuomiossaan 11.6.2015, ettei Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry:tä (SME ry) voida pitää laissa tarkoitettuna valtakunnallisena työntekijöiden yhdistyksenä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mainosjakajien työsuhteissa tulee soveltaa PAUn yleissitovaa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta ja sen palkkausta koskevia määräyksiä. Palkkasaatavailmoitukset työnantajalle kannattaa tehdä nyt. Lisäohjeita jäsensivuilta… 

Päivitetty 16.6.2015

PAU tyytyväinen hovioikeuden ratkaisuun mainosjakajien työehtokiistassa

 

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on tyytyväinen Helsingin hovioikeuden ratkaisuun mainosjakajien työehtokiistassa. Hovioikeus katsoi tuomiossaan, että Suomen Mainosjakajien Etujärjestö SME ry:tä ei voida pitää valtakunnallisena työntekijöiden yhdistyksenä, joka voisi solmia pätevästi työehtosopimuksia. 

Hovioikeuden päätöksen perusteella työnantajalla ei ollut oikeutta soveltaa työsuhteissa SME ry:n työehtosopimusta. Mainosjakajien työsuhteissa tulee noudattaa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan yleissitovaa työehtosopimusta. 

Edunvalvontaa ilman edunvalvojia 

Suomen Mainosjakajien Etujärjestö SME ry:n perustivat lokakuussa 2009 Jakelujuniorit Oy:n entinen varatoimitusjohtaja, viestintäkonserni Janton Oy:n tutkimusassistentti ja Jakelujunioreiden jakelunvalvoja. Yhdistyksellä ei ole yhtään luottamusmiestä tai muuta edunvalvojaa. Yhdistys perustettiin noin kuukausi sen jälkeen, kun Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn toimesta vietiin ensimmäinen mainosjakajan palkkavaade käräjäoikeuteen.

SME neuvotteli alalle samanaikaisesti perustetun työnantajayhdistys SKE (Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys) ry:n kanssa pikavauhdilla mainosjakajia koskevan työehtosopimuksen. Sopimuksella vahvistettiin alalle heikko palkkaus. Käytännössä jakajien tuntipalkaksi alhaisimmillaan on muodostunut noin 2-3 euroa tunnilta.  

Lisätietoja: 

Lakimies Iikka Avela, puh: 043 825 5311
Puheenjohtaja Heidi Nieminen, puh. 050 340 3217 

Päivitetty 11.6.2015

Mainosjakajalle työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 18 kuukauden palkka

 

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi 14.4.2015 tuomion PAU:n ajamassa mainosjakajan työsuhteen päättymistä koskevassa asiassa.

Turku-Palvelu Oy päätti vuoden vaihteessa 2013­-2014 yksipuolisesti Turussa työskennelleen mainosjakajan työsuhteen. Työntekijälle ei ilmoitettu työsuhteen päättämisestä etukäteen, vaan jaettavan materiaalin toimittaminen vain lopetettiin ja työntekijältä haettiin pois hänen jakelussaan käyttämänsä kärryt.

Työnantajan mukaan työsuhteen päättämisestä oli sovittu, mutta käräjäoikeus katsoi, ettei työnantaja ollut esittänyt tästä riittävää näyttöä. Työnantajalla ei ollut myöskään työsopimuslain mukaista irtisanomisperustetta. Työnantajan ei myöskään katsottu tarjonneen mainosjakajalle muita töitä.

Korvauksen määrään vaikutti mm. mainosjakajan pitkään jatkunut työttömyys ja korkea ikä (58 vuotta), joka vaikeuttaa mahdollisuuksia työllistyä uudelleen.

Iikka Avela, lakimies

Päivitetty 15.4.2015

Mainosjakajalle palkkasaatavia lähes 24 000 euroa

 

Suora Lähetys Oy velvoitettiin maksamaan mainosjakajalle palkkasaatavia viivästyskorkoineen lähes 24 000 euroa. Pohjois-Savon käräjäoikeus antoi tuomion työntekijän palkkasaatavia koskevassa asiassa uudenvuodenaattona. Suora Lähetys ilmoitti tyytymättömyytensä käräjäoikeuden päätökseen.

Suora Lähetys Oy oli jättänyt maksamatta huomattavan määrän mainosjakajan palkkasaatavia. Palkkasaatavat perustuivat vuosina 2008—2009 tehtyihin töihin. Saatavien jäätyä vaatimuksista huolimatta maksamatta, palkkariita saatettiin kanteella käräjäoikeuden tutkittavaksi. Haastehakemuksessa vaadittujen saatavien kokonaismäärä oli yli 40 000 euroa.

Asiassa oli erimielisyyttä siitä, oliko työnantaja velvollinen noudattamaan palkkauksessa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta. Työnantajan näkemyksen mukaan mainosjakajalle ei olisi tarvinnut maksaa Posti-ja logistiikka-alan PAU:n neuvotteleman työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että työnantaja oli velvollinen noudattamaan PAU:n yleissitovaa työehtosopimusta, minkä vuoksi työnantaja oli velvollinen suorittamaan mainosjakajan palkkasaatavat.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi osan palkkasaatavista vanhentuneiksi. Työntekijä ja hänen isänsä olivat keskustelleet työnantajan kanssa palkkavaatimuksista ja vieneet yhtiön kirjanpitäjälle myös laskelmia maksamatta jääneistä palkoista. Koska vaatimusten esittämisestä tai laskelmien toimittamisesta ei ollut kuitenkaan kirjallista todistetta, joka osoittaisi työnantajan saaneen vaatimuksen tiedoksi, käräjäoikeus katsoi jääneen näyttämättä, että saatavien vanhentuminen olisi katkaistu.

PAU muistuttaakin jäseniään ja luottamusmiehiä näytön ja todisteiden tärkeydestä. Työntekijän kannattaa aina pyrkiä siihen, että hän pystyy tarvittaessa todistamaan sen, että maksamattomia palkkasaatavia on vaadittu ajoissa.

Iikka Avela
lakimies

Päivitetty 14.1.2015

Mainosjakajat voittivat taas käräjillä

 

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi syyskuussa 2014 Turku-Palvelu Oy:n maksamaan palkkasaatavia ja lomakorvauksia viivästyskorkoineen yhtiön kahdelle mainosjakajalle yhteensä 23 144,62 euroa. Oikeudenkäyntikuluineen korvaussumma on yli 38 000 euroa. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, koska yhtiö vei tapaukset hovioikeuteen.

Mainosjakajien palkkasaatavat koskivat joulukuun 2009 edeltävää aikaa. Tuolloin alalle solmittiin PAUn tulkinnan mukaan keltainen työehtosopimus, joka ei tosiasiallisesti edusta työntekijöitä. Merkillepantavaa käräjäoikeuden ratkaisussa oli myös se, että toisen jakajan kanne ei ollut vanhentunut, vaikka palkkasaatavaa koskevaa kannetta ei nostettu kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Oikeuden mielestä vaaditut saatavat perustuivat kuitenkin tulkinnanvaraiseen työehtosopimusmääräykseen, jonka vuoksi kahden vuoden kanneaikaa ei tarvinnut soveltaa.

Kohtuutonta ja kunnianvastaista

Mainos- ja ilmaislehtien jakeluun tehtiin joulukuussa 2009 oma työehtosopimus, jonka laillisuutta käsitellään parhaillaan hovioikeudessa. PAUn mukaan mainosjakajien palkkaukseen tulisi soveltaa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan yleissitovaa työehtosopimusta. Sopimuksen mukaan jakajille tulisi maksaa kahdesta ensimmäisestä jaettavasta tuotteesta kummaltakin kerrostaloissa 5,31 senttiä sekä vastaavasti omakoti- ja rivitaloissa 5,53 senttiä. Seuraavista tuotteista tulisi maksaa 0,94 senttiä ja taittamattomina jakeluun tulevista lehdistä 1,13 senttiä kappaleelta. Jakeluyhtiöt ovat pitäneet näitä vaatimuksia oikeudessa kohtuuttomina, kunnianvastaisina ja arvottomina.

Juha Pöyry

Teksti on julkaistu Reitti-lehdessä nro. 9/2014

Kahdelle mainosjakajalle tuhansien eurojen korvaukset

  

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi marraskuussa Jyväskylän Jakelut Oy:n maksamaan kahdelle mainosjakajalle palkkasaatavia ajalta 3.1.-20.12.2009 lomakorvauksineen yhteensä 6065,93 euroa. Lisäksi yhtiö joutuu maksamaan oikeudenkäyntikuluja 9067,96 €. Jakeluyhtiö tyytyi päätökseen, joten käräjäoikeuden tuomiosta tuli lainvoimainen.  

Jyväskylän Jakeluiden lisäksi haastehakemuksia palkkasaatavista on laitettu vireille muissakin jakeluyhtiöissä. Toistaiseksi suurin palkkavaade koskee Kuopiolaisen Suora Lähetys Oy:n jakajan vaadetta, jossa haetaan tes:een perustuvaa peruspalkkaa/palkkasaatavaa ajalta helmikuu 2008-joulukuu 2009 yhteensä 35 994,48 euroa, lomakorvausta 4 139,37 euroa ja näille korkolain mukaista viivästyskorkoa. Haastehakemus jätettiin tämän vuoden lokakuussa. Jakaja on työskennellyt Suora Lähetyksen palveluksessa vuodesta 1999 lähtien ja jakanut useita eri reittejä.  

Palkkavaateita on pystytty jakeluyhtiöiden kanssa sopimaan myös ilman oikeusprosessia. Korvaukset ovat olleet tuhansia euroja. Tehdyissä sopimuksissa osapuolia on sitonut vaitiolovelvollisuus.

Päivitetty 17.1.2014

Mainosjakajalle työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 18 kuukauden palkka

 

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi 14.4.2015 tuomion PAU:n ajamassa mainosjakajan työsuhteen päättymistä koskevassa asiassa.

Turku-Palvelu Oy päätti vuoden vaihteessa 2013­-2014 yksipuolisesti Turussa työskennelleen mainosjakajan työsuhteen. Työntekijälle ei ilmoitettu työsuhteen päättämisestä etukäteen, vaan jaettavan materiaalin toimittaminen vain lopetettiin ja työntekijältä haettiin pois hänen jakelussaan käyttämänsä kärryt.

Työnantajan mukaan työsuhteen päättämisestä oli sovittu, mutta käräjäoikeus katsoi, ettei työnantaja ollut esittänyt tästä riittävää näyttöä. Työnantajalla ei ollut myöskään työsopimuslain mukaista irtisanomisperustetta. Työnantajan ei myöskään katsottu tarjonneen mainosjakajalle muita töitä.

Korvauksen määrään vaikutti mm. mainosjakajan pitkään jatkunut työttömyys ja korkea ikä (58 vuotta), joka vaikeuttaa mahdollisuuksia työllistyä uudelleen.

Iikka Avela, lakimies

Päivitetty 15.4.2015

 Tulostettava versio