Edunvalvonta

PKS-Sanomalehdenjakajat ry: Valtion 100 % omistama Posti toimii kohtuuttomasti

 

Valtion 100 % omistama Posti Oyj on perustanut uuden tytäryhtiön Posti Palvelut Oy:n. Posti on päättänyt sopivasti kesän hiljaisimpana hetkenä siirtää kaikki n. 2000 sanomalehdenjakajaa uuteen Posti Palvelut Oy:hyn. Siirrolla valtionyhtiömme vaihtaa työehtosopimuksen yksipuolisesti ja kätevästi halvempaan sopimukseen, ja voi näin laskea sanomalehdenjakajien palkkoja.

Sanomalehdenjakajat ovat pääsääntöisesti pienipalkkaisia yötyöläisiä, joiden kuukausipalkat ovat jo valmiiksi vuosikausia laskeneet ja saavuttaneet tätä nykyä n. 1000 €:n tason!

Sanomalehdenjakajat ovat tyrmistyneitä kohtelusta, johon he ovat Postissa joutuneet. On vaikea ymmärtää, että työnantajamme voi perustaa tytäryhtiön, jonka avulla palkkojamme voi laskea yli 20 %.

Posti säilyy yhtiön omistajana ja siten työnantajana sekä työ aivan samana.

Posti on Suomen valtion täysin omistama yhtiö ja olettaisimme, ettei tällaisessa yhtiössä tehtäisi yksipuolisesti mitään näin kohtuutonta ratkaisua.

Omistajan velvollisuus on pitää huolta paitsi yhtiöstä, myös sen työntekijöistä. Tähän olemme luottaneet.

Suunnitellut heikennykset ko. ammattiryhmän toimeentuloon tulisivat ajamaan monet jo valmiiksi heikossa taloudellisessa asemassa olevat ihmiset syvemmälle köyhyyteen ja sosiaalisten yhteiskunnallisten tukien asiakkaiksi. Valtio-omistajan näkökulmasta aiottu liike olisi näin ollen täysin perusteeton taloudellisen kokonaiskuvan kannalta.

Postin toimia voidaan kansanomaisemmin kutsua myös työehtoshoppailuksi. Tämän kaltainen toiminta on vastoin yleistä oikeustajua, koska sinänsä mikään työn sisällössä tai muuten työn suorittamiseen liittyvissä olosuhteissa ei muutu, paitsi sovellettava työehtosopimus.

Postin toimiva johto hakee liiketoiminnalleen entistä parempaa tulosta, vaikka nykyinen viestinvälitystoiminta on koko ajan ollut voitollista. Varhaisjakelun työntekijöiden asettaminen suunnitelman maksajiksi näin suurella panoksella on täysin vastoin kaikkea kohtuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta varsinkaan, kun Postin hallinto tai ylin johto ei osallistu kulujen karsimiseen itse miltään osin.

Vaadimme pikaisia toimenpiteitä Postin sanomalehdenjakelun asian palauttamiseksi neuvottelupöytään ja samalla edellytämme omistajaa velvoittamaan työantajaa eli Posti Oyj:tä neuvottelemaan asiasta sanomalehdenjakajien nykyisen työntekijäliiton PAUn kanssa.

Mikko Karhavirta

varapuheenjohtaja
Pääkaupunkiseudun Sanomalehdenjakajat ry, p. 040 353 5906

Lisätietoja: Pääluottamusmies Tapani Varis, p. 050 577 8809

Päivitetty 7.8.2017

Posti siirtää väkisin varhaisjakelun Posti Palvelut Oy:hyn

  

Posti ilmoitti tiistaina 27.6.2017 siirtävänsä sanomalehtien varhaisjakelupalvelut Posti Palvelut Oy:hyn 1.7.2017 alkaen. Työntekijät siirtyvät luovutuksen yhteydessä uuden työnantajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Työehtosopimuksen vaihtuminen tarkoittaa henkilöstölle työehtojen heikkenemistä.  

- Tässä ilmenee se, että jakelualan kokonaistilanteen ja työmarkkinakikkailun maksajiksi jäävät työntekijät. Vaikka työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä Posti Palvelut Oy:hyn, tes:n vaihdos tarkoittaa työehtojen heikkenemistä. Se, että alalla on useampia työehtosopimuksia mahdollistaa työehdoilla kikkailun. Tässä on myös ay-liikkeellä peiliin katsomisen paikka. Työntekijät ovat tästä muutoksesta luonnollisesti järkyttyneitä. Tässä liikkeenluovutuksessa siirtyvät kaikki työntekijät jakajista toimihenkilöihin, toteaa sanomalehdenjakelun valtakunnallinen pääluottamusmies Pertti Miettinen.  

Posti Palvelut Oy:hyn siirtyvän henkilöstön osalta noudatetaan Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta sen päättymiseen 31.10.2017 saakka. VVL-tes:n voimassaolokauden päättymisen jälkeen siirrytään noudattamaan luovutuksensaajaa sitovaa työehtosopimusta eli jakajien osalta jakelualan työehtosopimusta ja toimihenkilöiden osalta Graafisen alan työehtosopimusta 1.11.2017 alkaen.  

- Luovutettavan henkilöstön osalta nykyisen työehtosopimuksen ehtoja voidaan lähteä puolustamaan viime kädessä työtaisteluilla, muistuttaa PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen.  

PAU tiedottaa aiheesta tarvittaessa lisää verkkosivuilla www.pau.fi

Lisätietoja:  

Tapani Varis, pääluottamusmies, pääkaupunkiseutu puh. 050 577 8809
Sebastian Störling, varapääluottamusmies, Uusimaa, puh. 0400 957 319
Tero Kelkka, pääluottamusmies, Kymenlaakso 45–49, puh. 040 558 9652
Pertti Miettinen, sanomalehdenjakelun valtakunnallinen pääluottamusmies, puh. 040 735 7262
Mirja Sandberg, toimihenkilöiden valtakunnallinen pääluottamusmies, puh. 0400 623 575

Päivitetty 27.6.2017


Sanomalehden varhaisjakelun liikkeen luovutus - Kysymyksiä ja vastauksia - (päivitetty 6.7.2017)

PAU tuomitsee kuljetusten siirtämistä alihankintaan

 

PAUn liittohallitus tuomitsee jyrkästi Postin nykyisen henkilöstöpolitiikan ja kasvavat toimenpiteet kuljetusten siirtämisestä alihankkijoille ja henkilöstövuokrausyrityksille. 

Talven aikana työnantaja on siirtänyt alihankintaan koko Herttoniemen terminaalin kuljetustehtävät ja liikkeenluovuttanut osan Kajaanin terminaalin kuljetuksista ulkopuoliselle kuljetusyritykselle.

Postilla on kuljetuksen osalta tarkoitus siirtää nykyisin omana työnä tehtävää volyymiriippuvaista työtä alihankintaan kaikissa, myös pienissä terminaaleissa.  Asiaa koskevat YT-neuvottelut ovat jo päättyneet koskien Kuopion, Joensuun, Kemi-Tornion, Kotkan, Rovaniemen ja Lappeenrannan terminaaleja.  Posti on päättänyt näillä paikkakunnilla luopua noin 20 omasta autosta ja siirtää työt alihankkijalle.  Toistaiseksi vain Lappeenrannassa on päädytty henkilöstön irtisanomiseen, kun kahden kuljettajan työt loppuvat.  

Odotettavissa lisää irtisanomisia?

Vastaavat yt-neuvottelut ovat käymättä isoissa kaupungeissa kuten esim. Turku, Oulu, Tampere, Seinäjoki, Jyväskylä ja PKS-alue.

Jos työnantaja strategiansa mukaisesti toteuttaa kesän ja syksyn aikana toimet vastaavalla tavalla mainituilla paikkakunnilla, tarkoittaa se useiden kymmenien autojen vähennystä.  

Tätä tuskin toteutetaan ilman mittavia henkilöstövähennyksiä.

Postin toimet ovat jyrkässä ristiriidassa viime syksynä solmitun kilpailukykysopimuksen kanssa. Kilpailukykysopimuksella palkankorotuksista luopumalla ja vuosityöaikaa pidentämällä sekä siirtämällä sosiaaliturvamaksuja hurjasti työnantajalta työntekijän maksettavaksi piti luoda uusia työpaikkoja, eikä vähentää niitä. Posti työnantajalle ovat kelvanneet kaikki työnantajalle tuleva hyvä, mutta tästä huolimatta se on jatkuvasti vähentämässä henkilöstöään jopa irtisanomisten kautta.

  

Henkilöstöpolitiikkaan tultava muutos

Neuvottelut uuden työehtosopimuksen solmimiseksi ovat jo käynnistyneet.  Postin henkilöstöpolitiikka vaikeuttaa neuvotteluja merkittävästi.  PAUn liittohallitus edellyttää Postilta välittömiä muutoksia henkilöstöpolitiikkaan, jotta neuvotteluille voidaan luoda kunnon edellytykset.  Kuljetusten alihankintaan siirtymisestä on luovuttava ja vuokratyövoiman käyttö on rajattava vain lyhyisiin tilapäisiin töihin.

Lisätietoja:

Tero Kiljunen, pääluottamusmies, kuljetusalueet 00-19, puh. 040 827 6498
Tommi Matilainen, pääluottamusmies, kuljetusalueet 20–99, puh. 041 544 9998

Päivitetty 30.5.2017

 

 Tulostettava versio